Dla dzieci od 6 do 12 roku życia

Program Profilaktyki Pogryzień „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” dla dzieci od 6 do 12 roku życia.

Program obejmuje:

 • warsztaty dla rodziców
 • cykl 8 zajęć dla dzieci z udziałem psa

Czas trwania zajęć: 2 x 2,5h

Liczba uczestników: dowolna

Cele:

Warsztaty dla rodziców:

 1. Zapoznanie rodziców z zasadami prawidłowego, bezpiecznego obcowania dziecka i dorosłego z psem.
 2. Nauka sposobów budowania bezpiecznej relacji dziecka z psem.
 3. Nauka sposobów wzmacniania za prezentowane przez dziecko bezpieczne
  zachowania w obecności psa.
 4. Przekazanie informacji na temat potrzeb psa w rodzinie.
 5. Nauka o tym jaką istotą jest pies.

Formy pracy: prezentacja multimedialna, wykład, pokaz trenowanych umiejętności z udziałem psa, prezentacja pomocy dydaktycznych, prezentacja filmów, dyskusja.


Materiały: Rodzice otrzymają komplet pomocy edukacyjnych z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem oraz ulotki informacyjne stworzone przez Fundację. Dodatkowo każdy rodzic otrzyma listę lektur poszerzających wiedzę na temat psa i bezpiecznego kontaktu dziecka z psem.

Temat:

„Dziecko i pies” – jak zadbać o bezpieczny kontakt dziecka z psem w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka cz. I i cz. II.

Zakres tematyczny warsztatów:

 • Pies: jakie zachowania są dla niego naturalne, jakich zachowań pies nie lubi, co stresuje psa, mowa ciała psa, jakie sygnały zapowiadają agresję, jakie sygnały świadczą o tym, że pies się boi- jak reagować w sytuacji zagrożenia.
 • Informacje o programie „Bezpieczny pies= bezpieczne dziecko” – czego nauczymy dzieci, jakie będą trenowały umiejętności.
 • Zapoznanie ze wszystkim zasadami zawartymi w Programie dotyczącymi prawidłowego kontaktu z psem.
 • Uświadomienie rodzicom, że odpowiedzialność za dobrostan psa spoczywa wyłącznie na nich – dzieci z powodzeniem mogą i powinny uczestniczyć w wielu aktywnościach z tym związanych.
 • Udostępnienie listy lektur dotyczących tematu.

Zajęcia z udziałem psa dla dzieci (6-12 r. ż.)

Czas trwania zajęć: 35-45 min
Liczba uczestników: dla grup do 15 osób

Cele ogólne:

 • Obcowanie z psem w oparciu o zasady bezpiecznego kontaktu z psem.
 • Nauka i trening bezpiecznego zachowywania się w obecności psa.
 • Obniżenie ryzyka pogryzień dzieci przez psy, wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci w obecności psów. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psów w obecności dzieci.

Formy pracy: tematykę zajęć realizujemy z wykorzystaniem form zabawy tj. zabawy manipulacyjne, dydaktyczne, tematyczne- twórcze, naśladowcze, ruchowe o charakterze gimnastycznym, zabawy muzykalne oraz pokaz, trening i modelowanie umiejętności w oparciu o poszczególne jej kroki.

Materiały: Dzieci po każdych zajęciach otrzymują komplet pomocy dydaktycznych związanych z poznaną i trenowaną umiejętnością oraz dyplom uwieńczający sukces trenowania danej umiejętności.

Tematy zajęć:

 • „Czy mogę pogłaskać psa? – cz. I”- zajęcia obejmują naukę i trening 5 zasad zachowywania się w obecności psa, naukę i trening „Umiejętności pytania właściciela o zgodę na pogłaskanie psa”, trening głaskania w okolicy socjalnej.
 • „Czy mogę pogłaskać psa? – cz. II”- trening akceptowania odmowy. Zajęcia obejmują trening 5 zasad zachowywania się w obecności psa, trening podawania smakołyka na otwartej dłoni, trening pytania właściciela o zgodę na pogłaskanie psa, trening radzenia sobie z odmową.
 • „Jak w prawidłowy sposób podchodzić do psa?” – wprowadzenie zasad. Zajęcia obejmują trenowanie umiejętności spokojnego chodzenia oraz trenowanie umiejętności prawidłowego podchodzenia do psa.
 • „Jak zachowywać się w towarzystwie psa” – zajęcia obejmują naukę zasad odpowiedniego zachowywania się w codziennych sytuacjach w relacji z psem.
 • „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem”. cz. I – mowa ciała psa. Zajęcia obejmują naukę rozpoznawania mowy ciała psa, który ma ochotę na kontakt (zabawę, przywitanie), naukę i trening zachowania się w sytuacji, kiedy pies radośnie skacze na człowieka.
 • „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem”, cz. II – mowa ciała psa. Zajęcia obejmują naukę rozpoznawania mowy ciała psa, który nie ma ochoty na kontakt (grozi, dystansuje) oraz naukę i trening prawidłowych reakcji na takie zachowanie psa.
 • „Dobry opiekun psa” – zajęcia obejmują zapoznanie dzieci z potrzebami psa, naukę rozpoznawania przedmiotów związanych z opieką nad psem oraz stworzenie poradnika pt. „Dobry opiekun psa”.
 • „Sprawdzian wiedzy” – zajęcia to wspaniała gra dydaktyczno-edukacyjna zawierająca zadania umożliwiające utrwalenie i sprawdzenie wiedzy z przebiegu całego programu.

Cena: 130 zł za jedne zajęcia.

Cena za cykl zajęć dla dzieci 1040 zł (8 zajęć po 130 zł)

Dodatkowo można wykupić zajęcia dla rodziców, których cena wynosi 260 zł (2 x 130 zł)