Trener Profilaktyki Pogryzień

certyfikat
Certyfikat Trenera Profilaktyki Pogryzień

„Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” to program profilaktyczny, którego celem jest uczenie dzieci prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów od wczesnego wieku dziecięcego.

Program ten koncentruje się na przygotowaniu dzieci do takich zachowań, które pomogą zminimalizować ryzyko znalezienia się dziecka w sytuacji o dużym współczynniku ryzyka z udziałem psa – czyli w sytuacji ataku zwierzęcia.

Program przekazuje takie informacje o psie, które ukazują go jako zwierzę przyjazne, a nie wzbudzające strach i przerażenie.

Program przekazuje PRAWDZIWE, niezafałszowane informacje o psie, o jego potrzebach i zachowaniach – nie tworzy w świadomości dziecka nierealnego, uczłowieczonego, tzw. disnejowskiego wizerunku psa.

To na człowieku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe relacje z psem – nie na psie. Dlatego to dzieci, ludzie, młodzi i dorośli powinni nabyć umiejętność obcowania z istotą zwaną psem.

Jeśli nauczymy dzieci prawidłowych postaw w kontakcie z psem, zwiększymy szansę, że pies w tym kontakcie będzie czuł się komfortowo, co oznacza, że nie będzie miał potrzeby reagowania w agresywny sposób. Dziecko prezentujące odpowiednie postawy wobec psów zapewni sobie w dużym stopniu bezpieczeństwo.

Program promuje działania profilaktyczne: założeniem jest zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie alternatywnych do ryzykownych – prawidłowych zachowań i działań.